Српска православна црква
Црквена општина Борике
Црква Св. ап. Петра и Павла
 
 
 
 
веб дизајн и програмирање
Младен Ашоња и тим
сва права задржана © 2013 - 2014 Црквине
 
Почетна страна Галерија Црква Сабора српских светитеља - Бранковићи Црквине Како до храма


Црква Светих ап. Петра и Павла


Споменик погинулим борцима '92 - '95


Литија о храмовној слави


Иконостас


Иконостас цркве на Борици


Икона пресвете Богородице са Христом - прије рестаурације


Икона пресвете Богородице са Христом - послије рестаурације