Српска православна црква
Црквена општина Борике
Храм Св. Јована Крститеља
 
 
 
 
веб дизајн и програмирање
Младен Ашоња и тим
сва права задржана © 2013 - 2014 Црквине
 
Почетна страна Новости са Црквина Историја Црквина Галерија Како до храма Контакт

Погледај увећан приказ мапе

 

Пољана Црквине, на којој је храм Св. Јована Крститеља, налази се између села Рађевићи, Бабљак  и Бехећи на тромеђи општина Рогатица, Хан Пијесак и Соколац. Црквине су, као што је већ поменуто, "везане" за саобраћајницу Рогатица-Борика-Будета-Џимрије-Мркаљи-Хан Пијесак.

Општина Рогатица се налази на магистралном путу Сарајево - Вишеград М-19-3

Општина Хан Пијесак налази се на магистралном путу Зворник - Сарајево М-19